Słowniczek / Glosariusz

selection criteria (eligibility criteria, exclusion criteria, inclusion criteria) – kryteria selekcji (kryteria dopuszczenia, kryteria wyłączenia, kryteria włączenia)

W przeglądach systematycznych cechy badań wykorzystywane, aby zdecydować, czy dane badania powinny zostać uwzględnione.

Synonimy:

kryteria dopuszczenia, kryteria wyłączenia, kryteria włączenia

Pełne objaśnienie:

Aby zdecydować które badania powinny być uwzględnione w przeglądzie systematycznym, należy stosować jasno określone kryteria.

Powinny one określać typy osób (People), interwencji/kuracji (Interventions), porównań (Comparisons) oraz punktów końcowych (Outcomes), które nas interesują (czasami nazywane PICO), jak również rodzaje projektów badań, które zostaną uwzględnione.

Termin kryteria selekcji może być również stosowany w badaniach jako synonim kryteriów dopuszczenia; tj. cech wykorzystywanych, aby zdecydować, czy dane osoby spełniają niezbędne warunki do uczestnictwa w badaniu i czy powinny zostać zaproszone do udziału w nim.

Zobacz również:

PICO

Udostępnij:
social social