Słowniczek / Glosariusz

secondary outcome – drugorzędowy punkt końcowy

Mierzone w badaniu punkty końcowe, które zostały określone z góry jako mniej istotne niż pierwszorzędowe punkty końcowe.

Pełne objaśnienie:

Drugorzędowe punkty końcowe są mierzonymi w badaniach lub przeglądach systematycznych efektów leczenia punktami końcowymi, które są z góry określone w protokole jako istotne, ale mniej ważne niż pierwszorzędowe punkty końcowe.

Zobacz również:

pierwszorzędowy punkt końcowy

Udostępnij:
social social