Słowniczek / Glosariusz

research priorities – priorytety badawcze

Projekty badawcze wytypowane jako szczególnie zasługujące na wsparcie.

Pełne objaśnienie:

Procesy priorytetyzacji badań naukowych uwzględniają potrzeby i cele polityki ekonomicznej, naukowej i zdrowotnej. Procesy te często nie są jasno określane, a potrzeby badawcze pacjentów oraz personelu medycznego są często pomijane.

Udostępnij:
social social