Słowniczek / Glosariusz

research – badanie naukowe

Wykorzystywanie systematycznych i jasno określonych metod, aby odpowiedzieć na pytania.

Pełne objaśnienie:

Celem procesu badawczego jest wytworzenie nowej wiedzy lub pogłębienie zrozumienia tematu lub zagadnienia. Jest to osiągane poprzez zadawanie pytań badawczych.

Do typowych pytań badawczych związanych ze zdrowiem zaliczają się pytania o efekty leczenia, diagnozę, chorobowość, rokowania lub doświadczenia pacjentów.

Zobacz również:

metody badawcze

Udostępnij:
social social