Słowniczek / Glosariusz

reproducibility (repeatability, replicability) – odtwarzalność (powtarzalność, zdolność do bycia powielonym)

Zakres, w jakim wyniki badań są potwierdzane przez wyniki późniejszych badań.

Synonimy:

powtarzalność, zdolność do bycia powielonym

Pełne objaśnienie:

Odtwarzalność może być używana w znaczeniu zarówno zakresu, w jakim wyniki badań są potwierdzane przez późniejsze badania, jak i stopnia, w jakim badanie jest wystarczająco dobrze opisane, aby było możliwe do powtórzenia.

Udostępnij:
social social