Słowniczek / Glosariusz

repeated measures study – obserwacja powtarzana

Rodzaj badania nierandomizowanego, podobnego do badania z wykorzystaniem przerywanych szeregów czasowych, w którym punkty końcowe są mierzone u tych samych uczestników w wielu punktach czasowych.

Pełne objaśnienie:

Obserwacje powtarzane, tak jak badania z wykorzystaniem przerywanych szeregów czasowych, wykorzystują pomiary warunków zdrowotnych w wielu punktach czasowych, przed i po kuracji (“przerywanie”).

W obserwacjach powtarzanych punkty końcowe są mierzone w każdym punkcie czasowym u tych samych osób.

Ten projekt badania usiłuje wykryć, czy kuracja przyniosła efekt większy niż jakikolwiek leżący u podłoża trend na przestrzeni czasu. Obserwacje powtarzane posiadają zalety i wady podobne do analiz przerywanych szeregów czasowych.

Udostępnij:
social social