Słowniczek / Glosariusz

relative effect – efekt względny

Stosunek wskaźników rezultatu w jednej grupie porównawczej leczenia do wskaźników innej grupy w danym badaniu.

Pełne objaśnienie:

Efekty względne są stosunkiem wskaźników rezultatu pomiędzy grupami porównawczymi leczenia w danym badaniu.

Przykład:

Na przykład, jeśli rezultatem jest śmierć i 10% osób (10 na 100) w jednej grupie badanej umiera, a w grupie porównawczej umiera 6% osób (6 na 100), współczynnik ryzyka (miara efektu względnego) wynosi 6/10 = 0.60.

Zobacz również:

efekt bezwzględny

Udostępnij:
social social