Słowniczek / Glosariusz

regulation of research – uregulowania prawne dotyczące badań naukowych

Procedury stosowane do oceny tego, czy proponowane badanie daje się naukowo obronić, czy jest etyczne oraz warte wykonania.

Pełne objaśnienie:

Uregulowania prawne dotyczące badań naukowych są stosowane, aby, na przykład, ocenić, czy proponowane, nowe badanie jest etyczne oraz czy nowe leki powinny otrzymać zezwolenie na wprowadzenie do obrotu. Istnieje wiele innych sposobów, na które badania naukowe są regulowane.

Udostępnij:
social social