Słowniczek / Glosariusz

random – losowy

Przypadkowy, nie do przewidzenia.

Pełne objaśnienie:

W badaniach słowo „losowy” oznacza „na zasadzie przypadku”, „nieprzewidywalny”, „pozbawiony schematu”.

Procesy losowe są wykorzystywane w badaniach na dwa sposoby i czasami powoduje to nieporozumienia. W badaniach nad efektami leczenia alokacja losowa jest stosowana, aby zagwarantować fakt, że grupy porównawcze leczenia będą podobne, a przez to zapewnić porównywanie podobnych elementów oraz zminimalizować ryzyko błędu alokacji.

W badaniach innego typu, na przykład w badaniach nad chorobowością schorzenia, wybór losowy z interesującej nas populacji jest wykorzystywany, aby dobrać próbę do badania. Jest to wykonywane, aby zagwarantować, że uczestnicy badania odzwierciedlają dana populację oraz aby zapewnić fakt, że wyniki badania będą miały zastosowanie w populacji docelowej.
W języku codziennym słowo “losowy” czasami posiada inne znaczenie: “niekontrolowany”, “nieoczekiwany”, “niewłaściwy” lub “dowolny”.

Udostępnij:
social social