Słowniczek / Glosariusz

random allocation (randomization, random selection) – alokacja losowa (randomizacja, dobór losowy)

Proces przydzielania uczestników badania do grup porównawczych leczenia przy użyciu procesu losowego, jak losowanie, aby uchronić się przed zafałszowaniem.

Synonimy:

randomizacja, dobór losowy

Pełne objaśnienie:

Alokacja losowa uczestników do grup porównawczych leczenia gwarantuje, że każdy uczestnik ma znaną (zazwyczaj równą) szansę bycia przydzielonym do dowolnej grupy.

To powoduje, że grupy porównawcze leczenia są podobne pod względem zmiennych prognostycznych, niezależnie od tego czy zostały one rozpoznane czy nie.

Zobacz również:

badanie randomizowane

Udostępnij:
social social