Słowniczek / Glosariusz

quantitative study (quantitative research) – badanie ilościowe (metody ilościowe)

Badanie oparte na analizach danych liczbowych.

Synonimy:

metody ilościowe

Pełne objaśnienie:

W badaniach ilościowych zbiera się i analizuje dane liczbowe, które zazwyczaj (ale nie zawsze) odnoszą się do grup uczestników porównywanych w badaniach.

Przykład:

Na przykład w badaniach randomizowanych, w których porównywano sterydy lub placebo podawane kobietom, które miały urodzić przedwcześnie zliczano, a następnie porównywano w dwóch grupach porównawczych liczby niemowląt, które zmarły.

Zobacz również:

metody badawcze

Udostępnij:
social social