Słowniczek / Glosariusz

qualitative study (qualitative research) – badanie jakościowe (metody jakościowe)

Badanie oparte na analizach wywiadów, grup fokusowych lub obserwacji wykorzystywanych do gromadzenia danych nienumerycznych w celu opisywania zjawisk społecznych takich jak doświadczenia z problemami zdrowotnymi i kuracjami.

Synonimy:

metody jakościowe

Pełne objaśnienie:

Badania jakościowe, wytwarzające informacje dotyczące tylko konkretnych, zbadanych przypadków, zazwyczaj poszukują odpowiedzi na pytania „dlaczego” i „jak”. Badania jakościowe są często wykorzystywane do gromadzenia obszernych danych nienumerycznych, przy zastosowaniu procedur zbierania danych takich jak obserwacja, wywiady oraz analiza tekstu, aby opisywać zjawiska społeczne.

Zobacz również:

metody badawcze

Udostępnij:
social social