Słowniczek / Glosariusz

prognostic variable (prognostic marker) – zmienna prognostyczna (marker prognostyczny)

Cecha charakterystyczna lub połączenie cech charakterystycznych, o których wiadomo, że są powiązane z przebiegiem schorzenia. 

Synonimy:

marker prognostyczny

Pełne objaśnienie:

Zmienne prognostyczne lub markery prognostyczne są podstawowymi cechami charakterystycznymi, o których wiadomo, że są powiązane z punktem końcowym schorzenia pod nieobecność leczenia.

Do zmniejszania nierównowagi w znanych zmiennych prognostycznych w grupach porównawczych leczenia, a także do pomocy w zapewnieniu porównania podobnych elementów wykorzystywane są alokacja warstwowa i minimalizacja.

Do zmniejszania nierównowagi zarówno znanych jak i nieznanych zmiennych prognostycznych wykorzystywana jest alokacja losowa.

Udostępnij:
social social