Słowniczek / Glosariusz

prognosis – rokowanie

Typowy przebieg i punkt końcowy schorzenia.

Pełne objaśnienie:

Rokowanie dla danego schorzenia jest stanem, w jaki się ono prawdopodobnie zakończy, przewidywanym w oparciu o badania, w których obserwowano grupy osób posiadających interesujące nas schorzenie.

Zmienne prognostyczne są cechami charakterystycznymi lub kombinacjami cech charakterystycznych, o których wiadomo, że są powiązane z rozwojem lub ustąpieniem schorzenia. Mogą one być wykorzystywane do identyfikowania podgrup danej populacji posiadających lepsze lub gorsze rokowania.

Udostępnij:
social social