Słowniczek / Glosariusz

pre-test probability (prevalence) – prawdopodobieństwo przedtestowe (chorobowość)

W przypadku badań przesiewowych i testów diagnostycznych prawdopodobieństwo tego, że ktoś posiada chorobę docelową, na którą wykonywany jest test.

Synonimy:

chorobowość

Pełne objaśnienie:

Prawdopodobieństwo przedtestowe choroby docelowej jest chorobowością schorzenia docelowego w populacji, do której należy osoba badana przy pomocy badania przesiewowego lub testu diagnostycznego.

Objawy, dolegliwości, inne cechy charakterystyczne oraz wyniki innych testów diagnostycznych mogą być wykorzystane do określenia innych populacji z innym prawdopodobieństwem przedtestowym.

Przykład:

Na przykład prawdopodobieństwo przedtestowe nowotworu piersi w grupie kobiet, które zostały skierowane na biopsję piersi jest szacowane na 20%. Oznacza to, że u kobiety, która ma wykonywaną biopsję z powodu podejrzanego guzka piersi ryzyko, że guzek ten będzie złośliwy wynosi 20%, przed wykonaniem badania.

Udostępnij:
social social