Słowniczek / Glosariusz

pragmatic trial (effectiveness trial) – pragmatyczne badanie kliniczne (badanie skuteczności rzeczywistej)

Badanie zaprojektowane w celu oceny efektów leczenia stosowanego w warunkach życia codziennego.

Synonimy:

badanie skuteczności rzeczywistej

Pełne objaśnienie:

Badania mające ocenić efekty kuracji mogą być zaprojektowane tak, aby odpowiedzieć na jedno z dwóch ogólnych pytań:

“Czy to leczenie sprawdzi się w idealnych warunkach?” lub „Czy to leczenia sprawdza się w skomplikowanych warunkach świata realnego?”
Badania, które odnoszą się do pierwszego z tych pytań są określane badaniami “wyjaśniającymi” lub badaniami “skuteczności eksperymentalnej”; te natomiast, które odpowiadają na drugie pytanie są określane “pragmatycznymi” badaniami klinicznymi lub badaniami „skuteczności rzeczywistej”.

Udostępnij:
social social