Słowniczek / Glosariusz

positive predictive value (PPV) – dodatnia wartość predykcyjna (DWP)

Odsetek osób z dodatnim wynikiem testu, które posiadają interesującą nas chorobę docelową.

Synonimy:

DWP

Pełne objaśnienie:

Dodatnia wartość predykcyjna badania przesiewowego lub testu diagnostycznego określa prawdopodobieństwo tego, że osoba z dodatnim wynikiem testu faktycznie posiada schorzenie, na które wykonywano test; tj. prawdopodobieństwo tego, że dodatni wynik testu jest prawidłowy.

Czym wyższa wielkość dodatniej wartości predykcyjnej (na przykład 90% jest uważane za dużą wielkość), tym bardziej użyteczny jest test w przewidywaniu, że konkretna osoba posiada dane schorzenie.

Przykład:

Na przykład oszacowano, że dodatnia wartość predykcyjna mammografii w badaniach przesiewowych nowotworu piersi wynosi mniej niż 30%. Oznacza to, że na każde 100 osób, u których na mammogramie wykryto coś, co wygląda jak rak, w rzeczywistości okaże się, że będzie to rakiem u mniej niż 30 z tych osób.

Zobacz również:

ujemna wartość predykcyjna

Udostępnij:
social social