Słowniczek / Glosariusz

planned analysis – analiza planowa

Analizy planowane przed rozpoczęciem zbierania danych i z góry określone w protokołach badania.

Pełne objaśnienie:

Analizy planowe są zaplanowane i określone w protokołach badania przed rozpoczęciem zbierania danych.

Różnią się one od nieplanowanych analiz (post hoc) lub łowienia danych, które mogą być sugerowane poprzez sprawdzanie danych. Statystyczne porównania wielokrotne skutkują wprowadzającymi w błąd ustaleniami będącymi wynikiem przypadku. Problem ten jest pogarszany przez błąd wybiórczego raportowania; tj. zgłaszanie tylko tych ustaleń, które są „istotne statystycznie”.

Udostępnij:
social social