Słowniczek / Glosariusz

placebo effect – efekt placebo

Efekty korzystne, które są lub mogą być spowodowane przez leczenie “nieaktywne”, które, jak się zakłada, oddziałuje psychologicznie poprzez sugestię.

Pełne objaśnienie:

Efekty placebo są korzystnymi efektami leczenia “nieaktywnego”, takiego jak leki, urządzenia lub procedury bez aktywnych składników.

Leczenie aktywne może również powodować efekty placebo. Z tego powodu kuracje placebo są czasami podawane grupie porównawczej w badaniach, aby odróżnić efekty placebo od efektów nocebo oraz efektów leczenia wykraczających poza jakiekolwiek efekty placebo lub nocebo.

Zobacz również:

efekt nocebo

Udostępnij:
social social