Słowniczek / Glosariusz

PICO (PICOT)

Powszechnie stosowany skrót od kluczowych składników pytania badawczego: P od „patient” lub „population” – pacjent lub populacja; I od „intervention” – interwencja (zabieg, test lub ekspozycja na leczenie); C od „comparison” – porównanie; O od „outcome” – punkt końcowy. 

Synonimy:

PICOT

Pełne objaśnienie:

PICO jest powszechnie stosowane do planowania badań i przeglądów systematycznych efektów leczenia, do oceniania ich oraz do zaleceń w wytycznych. Czasami dodawane jest jeszcze słowo „time” – czas (ramy czasowe lub długość katamnezy), stąd alternatywny skrót PICOT.

Udostępnij:
social social