Słowniczek / Glosariusz

perspective (analytic perspective, viewpoint) – perspektywa (perspektywa analityczna, punkt widzenia)

W zaleceniach ogólnych lub ocenach ekonomicznych, przyjęty punkt widzenia, który określa czynniki (np. koszty, efekty, akceptowalność), które są uwzględniane.

Synonimy:

perspektywa analityczna, punkt widzenia

Pełne objaśnienie:

Wybór perspektywy w ocenie ekonomicznej wpływa na rodzaje wykorzystania zasobów (koszty) oraz inne wyniki uważane za istotne do ujęcia w danej ocenie, w zależności od tego, którzy udziałowcy ponoszą konkretne koszty lub doświadczają konkretnych korzyści lub szkód.

Perspektywa przyjęta dla ogólnych zaleceń determinuje czynniki uwzględniane przy tworzeniu danego zalecenia, na przykład rezultaty, koszty, akceptowalność.

Przykład:

Przykładami perspektyw, które mogą być przyjmowane są perspektywy: rządu (np. rządu danego kraju lub samorządu lokalnego), systemu (np. systemu opieki zdrowotnej i społecznej), wielobranżowa (np. systemu opieki zdrowotnej i społecznej), ubezpieczycieli (np. towarzystw ubezpieczeniowych), pacjentów indywidualnych, ich rodzin i opiekunów oraz społeczna (tj. obejmująca wszystkie grupy udziałowców w społeczeństwie).

Udostępnij:
social social