Słowniczek / Glosariusz

performance bias – błąd odmiennego traktowania pacjentów

Błąd wynikający z różnic w opiece zapewnianej uczestnikom badania, innych niż porównywane kuracje. 

Pełne objaśnienie:

Błąd odmiennego traktowania pacjentów może się pojawić, jeśli uczestnicy badania (osoby otrzymujące oraz dostarczające porównywane kuracje) są świadomi tego, którzy uczestnicy otrzymują, które kuracje. Na przykład istnieje większe prawdopodobieństwo tego, że pacjenci w danej grupie porównawczej leczenia, którzy wiedzą, że zostali przydzieleni do grupy nieotrzymującej nowej, testowanej kuracji, będą korzystać z innych form opieki. Z kolei, bardziej prawdopodobne jest, że pacjenci w danej grupie porównawczej leczenia, którzy wiedzą, że otrzymują nową, testowaną kurację, będą doświadczać efektów placebo.

Personel medyczny może traktować pacjentów inaczej w zależności od tego, do której grupy należą. Stosowane jest przygotowywanie ślepej próby uczestników badania (np. pacjentów i personelu medycznego), aby zmniejszyć ryzyko tego błędu systematycznego i często obejmuje ona stosowanie placebo.

Zobacz również:

metodologia ślepej próby

Udostępnij:
social social