Słowniczek / Glosariusz

peer review – wzajemna weryfikacja

Proces redakcyjny służący ocenie jakości i istotności sprawozdań z badań składanych do ewentualnej publikacji.

Pełne objaśnienie:

Proces, w którym artykuły lub opracowania przedkładane do publikacji są analizowane przez inne osoby (równe kompetencjami) znające się na dziedzinach omawianych w danej pracy, aby wspomóc redaktorów czasopism naukowych w zdecydowaniu, czy dany artykuł powinien zostać przyjęty do publikacji.

Udostępnij:
social social