Słowniczek / Glosariusz

non-random allocation (quasi-random allocation) – alokacja nielosowa (alokacja quasi-losowa)

Metody przydzielania uczestników badania do grup porównawczych leczenia, które nie są losowe, ale mają utworzyć podobne grupy.

Synonimy:

alokacja quasi-losowa

Pełne objaśnienie:

Quasi-losowe metody alokacji obejmują alokację przy pomocy daty urodzenia uczestnika, dnia tygodnia lub miesiąca danego roku, numeru dokumentacji medycznej uczestnika badania lub poprzez zwyczajne przydzielanie naprzemienne uczestników.
W praktyce te metody alokacji są stosunkowo proste do zmanipulowania, przez co mogą spowodować błąd alokacji.

Zobacz również:

alokacja losowa

Udostępnij:
social social