Słowniczek / Glosariusz

multicentre study – badanie wieloośrodkowe

Badanie, w którym współpracuje kilka ośrodków (np. szpitali lub zakładów podstawowej opieki zdrowotnej).

 Pełne objaśnienie:

Wiele badań jest zbyt małych, aby zapewnić użyteczne informacje z powodu niewystarczającej liczby uczestników uczęszczających do pojedynczego ośrodka. Aby pokonać ten problem, wiele ośrodków musi współpracować ze sobą przy badaniach naukowych.

Udostępnij:
social social