Słowniczek / Glosariusz

modified intention-to-treat analysis – zmodyfikowana analiza zgodna z zamiarem leczenia

Analiza wyników badania, która wyklucza niektórych uczestników.

Pełne objaśnienie:

Nie istnieje jasna definicja tego, czym jest zmodyfikowana analiza zgodna z zamiarem leczenia, a opisy tych analiz bardzo się od siebie różnią w zależności od badań, w których występują.

Badania, które zgłaszają zmodyfikowaną analizę zgodną z zamiarem leczenia często są finansowane przez przemysł i wykazują konflikt interesów swoich autorów. Mogą też wykazywać wyższe ryzyko błędu systematycznego niż badania, które zgłaszają analizę zgodną z zamiarem leczenia z powodu zakłócenia równoważności wyjściowej ustalonej przez alokację losową oraz błąd wybiórczego raportowania.

Ponieważ zmodyfikowana analiza zgodna z zamiarem leczenia jest terminem niejednoznacznym, nie zalecamy stosowania go.

Zobacz również:

analiza zgodna z zamiarem leczenia

Udostępnij:
social social