Słowniczek / Glosariusz

moderate certainty of the evidence – umiarkowana pewność dowodów

Badanie dostarcza dobrego wskazania co do prawdopodobnego efektu leczenia. Prawdopodobieństwo tego, że rzeczywisty wynik leczenia nie będzie znacząco inny jest umiarkowane.

Synonimy:

umiarkowana pewność co do szacowanego rezultatu, umiarkowana jakość dowodów, umiarkowana siła dowodów

Pełne objaśnienie:

Umiarkowana pewność dowodów oznacza, że istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo tego, że rezultat będzie na tyle inny od tego, czego dowiedziano się z badania, aby mógł wpłynąć na decyzję.

Oceny pewności dowodów są oparte na czynnikach, które ją obniżają (ryzyko błędu systematycznego, niekonsekwencja, niejednoznaczność, nieprecyzyjność oraz błąd wybiórczego raportowania) oraz czynnikach, które ją zwiększają takich jak dramatyczne efekty leczenia.

Umiarkowana pewność dowodów ma miejsce, wtedy gdy istnieje jeden lub więcej czynników, które obniżają pewność dowodów do tego stopnia, że prawdopodobieństwo tego, że rezultat będzie znacząco inny jest umiarkowane.

Zobacz również:

pewność dowodów, GRADE

Udostępnij:
social social