Słowniczek / Glosariusz

minimization – minimalizacja

Metoda stosowana do przydzielania uczestników do kuracji w danym badaniu, mająca na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy grupami porównawczymi leczenia pod względem czynników, po których można się spodziewać wpływania na rezultaty.

Pełne objaśnienie:

Minimalizacja jest metodą przydziału kuracji, podobną w zamierzeniu do randomizacji stratyfikowanej, mającą na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy grupami badanymi w odniesieniu do określonych czynników prognostycznych takich jak wiek oraz stopień zaawansowania schorzenia. Przy minimalizacji kolejny alokowany uczestnik jest przydzielany do którejkolwiek grupy badanej, w której pomoże zminimalizować jakikolwiek brak równowagi pomiędzy grupami pod względem określonych czynników prognostycznych.

Udostępnij:
social social