Słowniczek / Glosariusz

loss to follow-up (attrition, drop-outs) – utracenie z obserwacji (utrata, uczestnicy przerywający leczenie)

Utrata uczestników w trakcie badania.

Synonimy:

utrata, uczestnicy przerywający leczenie

Pełne objaśnienie:

Utracenie z obserwacji pojawia się, kiedy badacze tracą kontakt z uczestnikiem i w ten sposób nie mogą ukończyć planowanych prób zebrania danych. Utracenie z obserwacji jest powszechną przyczyną brakujących danych, szczególnie w przypadku badań długofalowych. Utracenie z obserwacji może skutkować błędem utraty.

Zobacz również:

błąd utraty

Udostępnij:
social social