Słowniczek / Glosariusz

likelihood ratio – wskaźnik wiarygodności

Miara dokładności badania przesiewowego lub testu diagnostycznego.

Pełne objaśnienie:

Wskaźnik wiarygodności jest stosunkiem prawdopodobieństwa danego wyniku testu wśród osób z choroba docelową do prawdopodobieństwa takiego samego wyniku testu wśród osób nieposiadających choroby docelowej.

Kiedy wynik testu jest dodatni, wskaźnik wiarygodności jest nazywany dodatnim wskaźnikiem wiarygodności.

Kiedy wynik testu jest ujemny, wskaźnik wiarygodności jest nazywany ujemnym wskaźnikiem wiarygodności.

Wskaźniki wiarygodności są wykorzystywane do oceny wartości stosowania testu diagnostycznego oraz mogą być stosowane do obliczania prawdopodobieństwa posiadania przez kogoś choroby docelowej w oparciu o prawdopodobieństwo przedtestowe u danej osoby oraz wynik testu.

Wskaźnik wiarygodności o wartości 1 oznacza, że wynik testu nie wnosi dodatkowych informacji diagnostycznych do przedtestowego prawdopodobieństwa posiadania schorzenia, a więc wynik testu nie zmienia prawdopodobieństwa posiadania schorzenia. Czym wyższy jest dodatni wskaźnik wiarygodności (powyżej 1) oraz czym niższy jest ujemny wskaźnik wiarygodności (poniżej 1), tym bogatszy w informacje jest test diagnostyczny.

Przykład:

Na przykład test diagnostyczny zwany biopsją gruboigłową, kiedy jest stosowany do diagnozowania nowotworu piersi, posiada dodatni wskaźnik wiarygodności o wartości 16.2 i ujemny wskaźnik wiarygodności o wartości 0.03.

Zobacz również:

wskaźnik wiarygodności ujemnego wyniku testu, wskaźnik wiarygodności dodatniego wyniku testu

Udostępnij:
social social