Słowniczek / Glosariusz

interrupted time series study (interrupted time series analysis, ITS study) – badanie z wykorzystaniem przerywanych szeregów czasowych (analiza przerywanych szeregów czasowych, ITS)

Rodzaj badania nierandomizowanego, które mierzy rezultat w wielu punktach czasowych przed i po zastosowaniu kuracji (“przerywanie”).

Synonimy:

analiza przerywanych szeregów czasowych, ITS

Pełne objaśnienie:

Badania z wykorzystaniem przerywanych szeregów czasowych starają się wykryć, czy kuracja przyniosła efekt większy niż jakikolwiek leżący u podłoża trend na przestrzeni czasu.

Zaletą tego projektu badania jest to, że pozwala on na zbadanie potencjalnych zafałszowań w oszacowaniach efektów, w tym trendów na przestrzeni czasu; tj. nasilenia się lub osłabienia schorzenia wraz z upływem czasu.

Na przykład, jeśli schorzenie nasila się przed zastosowaniem ocenianej kuracji, badanie typu “przed/po” odkryłoby wzrost rezultatu, który mógłby być błędnie przypisany tej kuracji.

Istotnym ograniczeniem badań z wykorzystaniem przerywanych szeregów czasowych jest to, że często trudno jest mieć pewność, że leczenie miało miejsce niezależnie od innych zmian na przestrzeni czasu oraz, że na rezultat nie miały wpływu inne czynniki zakłócające.

Zobacz również:

badanie nierandomizowane

Udostępnij:
social social