Słowniczek / Glosariusz

intention-to-treat analysis – analiza zgodna z zamiarem leczenia

Analiza oparta na wynikach wszystkich uczestników badania przydzielonych do każdej z grup porównawczych leczenia.

Pełne objaśnienie:

Analizy zgodne z zamiarem leczenia są analizami, które zawierają dane od wszystkich uczestników przydzielonych w sposób bezstronny do grup porównawczych leczenia, niezależnie od tego czy przeszli oni kuracje do których byli przydzieleni czy nie, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęli kuracji lub zmienili ją na inną w trakcie badania.

Analizy zgodne z zamiarem leczenia zapobiegają zafałszowaniu powodowanemu przez zakłócenie równoważności wyjściowej ustalonej przez alokację losową.

Udostępnij:
social social