Słowniczek / Glosariusz

intensity – nasilenie

Stopień szkody, która wynika ze skutków niepożądanych; termin “ostrość” jest często stosowany do opisania nasilenia zdarzenia, ale pojęcie ostrości lepiej zachować jako deskryptor stopnia nasilenia (jak w określeniach łagodne, umiarkowane i ostre nasilenie).

Udostępnij:
social social