Słowniczek / Glosariusz

indicator – wskaźnik

Miara odzwierciedlająca zmiany związane z daną kuracją, która jest stosowana do oceny wyników.

Pełne objaśnienie:

Wskaźnik jest ilościowym lub jakościowym czynnikiem lub zmienną, która dostarcza prostych i niezawodnych sposobów służących do pomiaru osiągnięcia, do odzwierciedlenia zmian związanych z kuracją lub zabiegiem lub do pomocy przy ocenie wyników.

Zobacz również:

monitorowanie

Udostępnij:
social social