Słowniczek / Glosariusz

incidence (occurrence) – częstość występowania (występowanie)

Liczba nowych przypadków wystąpienia czegoś w populacji na przestrzeni konkretnego okresu czasu.

Synonimy:

występowanie

Pełne objaśnienie:

Częstość występowania rezultatu takiego jak udar lub zawał serca jest liczbą nowych przypadków wystąpienia tego rezultatu w określonej populacji na przestrzeni konkretnego okresu czasu.

Przykład:

Na przykład liczba nowych zakażeń wirusem HIV u heteroseksualnych mężczyzn na przestrzeni jednego roku.

Zobacz również:

powszechność

Udostępnij:
social social