Słowniczek / Glosariusz

high certainty of the evidence – wysoka pewność dowodów

Badanie dostarcza bardzo dobrego wskazania co do prawdopodobnego efektu leczenia. Prawdopodobieństwo tego, że rzeczywisty rezultat będzie znacząco inny jest niskie. 

Synonimy:

wysoka pewność co do szacowanego rezultatu, wysoka jakość dowodów, wysoka siła dowodów

Pełne objaśnienie:

Wysoka jakość dowodów oznacza, że istnieje niskie prawdopodobieństwo tego, że rezultat będzie na tyle inny od tego, czego dowiedziano się z badania, aby mógł wpłynąć na decyzję.

Oceny pewności dowodów są oparte na czynnikach, które ją obniżają (ryzyko błędu systematycznego, niekonsekwencja, niejednoznaczność, nieprecyzyjność oraz błąd wybiórczego raportowania) oraz czynnikach, które ją zwiększają takich jak dramatyczne efekty leczenia.

Wysoka pewność dowodów ma miejsce, wtedy gdy istnieje niewiele lub nie ma w ogóle czynników, które zmniejszają pewność dowodów lub, kiedy występują czynniki takie jak dramatyczne efekty leczenia, które zwiększają pewność dowodów.

Zobacz również:

pewność dowodów, GRADE

Udostępnij:
social social