Słowniczek / Glosariusz

guideline (clinical practice guideline, practice guideline) – wytyczne (wytyczne praktyki klinicznej, wytyczne praktyki)

Zalecenia co do tego, w jaki sposób personel medyczny powinien zapewniać opiekę. 

Synonimy:

wytyczne praktyki klinicznej, wytyczne praktyki

Pełne objaśnienie:

Wytyczne praktyki klinicznej są stwierdzeniami zawierającymi zalecenia mające na celu zoptymalizowanie opieki nad pacjentem, które to zalecenia powinny być oparte na przeglądach systematycznych dowodów, jak również ocenę zalet i wad różnych opcji opieki.

Zobacz również:

zalecenie

Udostępnij:
social social