Słowniczek / Glosariusz

follow-up (post-treatment outcome measurement) – katamneza (pomiar rezultatów leczenia po przebyciu kuracji)

W porównaniach kuracji ocena uczestników badania po zakończeniu kuracji lub długość czasu, przez który uczestnicy są obserwowani po przydzieleniu do danej grupy porównawczej leczenia.

Synonimy:

pomiar rezultatów leczenia po przebyciu kuracji

Pełne objaśnienie:

Katamneza jest procesem monitorowania uczestników badania w celu zmierzenia rezultatów leczenia oraz zebrania innych danych takich jak przestrzeganie przydzielonego leczenia. Katamneza może się również odnosić do długości czasu, przez który uczestnicy są monitorowani. Katamneza może trwać wiele dni lub wiele lat. Dłuższa katamneza jest wskazana, aby zmierzyć efekty długofalowe, kiedy są one istotne dla ludzi. Kiedy długofalowa katamneza nie jest dostępna, konieczna jest ekstrapolacja z wyników krótkotrwałej katamnezy, aby oszacować efekty długofalowe.

Udostępnij:
social social