Słowniczek / Glosariusz

false negative test result (beta, false negative, type 2 error) – wynik testu fałszywie negatywny (Beta, wynik fałszywie ujemny, błąd typu 2)

Błędne wywnioskowanie, że nie występuje różnica w efektach pomiędzy kuracjami lub pomiędzy daną kuracją, a brakiem kuracji, podczas gdy w rzeczywistości różnica istnieje.

Synonimy:

Beta, wynik fałszywie ujemny, błąd typu 2

Pełne objaśnienie:

Wniosek stwierdzający brak dowodów na to, że kuracje się różnią, podczas gdy w rzeczywistości różnica istnieje. Jest on często nazywany błędem typu 2 lub beta.
Ryzyko wystąpienia błędu typu 2 maleje wraz ze wzrostem liczby rezultatów uczestników badania.

Udostępnij:
social social