Słowniczek / Glosariusz

factorial study (factorial design, factorial trial) – badanie czynnikowe (planowanie czynnikowe, badanie z zastosowaniem zmiennych)

Rodzaj badania randomizowanego, w którym efekty dwóch lub większej liczby kuracji są porównywane poprzez stosowanie ich oddzielnie, razem lub niestosowanie w ogóle.

Synonimy:

planowanie czynnikowe, badanie z zastosowaniem zmiennych

Pełne objaśnienie:

Badania czynnikowe mogą być skutecznym sposobem oceny efektów trzech lub większej liczby kuracji jednocześnie.

Przykład:

Na przykład badanie takie mogłoby porównywać Lek A osobno, Lek B osobno, Leki A i B podawane razem oraz grupę nieprzyjmującą żadnego z tych leków – cztery grupy porównywane w czymś, co w tym przypadku byłoby planowaniem czynnikowym w schemacie 2×2.

Zobacz również:

badanie randomizowane

Udostępnij:
social social