Słowniczek / Glosariusz

extrapolated evidence – dowody ekstrapolowane

Stosowanie wyników badań do osób, kuracji lub rezultatów, których nie obejmowało dane badanie.

Pełne objaśnienie:

Ekstrapolacja jest często konieczna, kiedy podejmuje się decyzje na podstawie dowodów badawczych. Może mieć to miejsce, ponieważ pewne rodzaje osób nie uczestniczyły w badaniach (np. dzieci). Może tak też być, ponieważ kuracje porównywane w badaniach były inne niż dokonywane wybory dotyczące przebiegu kuracji (np. dawka lub długość trwania leczenia lub też kompetencje personelu). Może mieć to również miejsce, ponieważ zmierzony rezultat był inny od tego, co było istotne dla kogoś podejmującego decyzję (np. długość obserwacji, podczas której zmierzono rezultat). Stosowanie dowodów badawczych zawsze pociąga za sobą pewien stopień ekstrapolacji i, w rezultacie, wymaga oceny stosowalności wyników badania.

Zobacz również:

stosowalność, niejednoznaczność

Udostępnij:
social social