Słowniczek / Glosariusz

exploratory analysis – analiza eksploracyjna

Analiza, które nie ma w zamierzeniu dostarczyć ostatecznych dowodów, ale raczej zasugerować kierunki przyszłych badań.

Pełne objaśnienie:

Analizy eksploracyjne mogą, ale nie muszą, być określone z góry (w protokole badania lub przeglądu systematycznego).

Ogólnie, analiza jest uważana za eksploracyjną, kiedy metodyka badania nie jest właściwa lub dostępne dane są niewystarczające do odpowiedzenia na pytanie, którego dotyczy ta analiza.
Nieplanowane analizy eksploracyjne są często wykonywane bez wcześniej zdefiniowanych pytań badawczych (łowienie danych) i istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wprowadzających w błąd konkluzji.

Zobacz również:

testy wielokrotnych porównań statystycznych, łowienie danych

Udostępnij:
social social