Słowniczek / Glosariusz

explanatory trial (efficacy trial) – badanie wyjaśniające (badanie skuteczności)

Badanie zaprojektowane w celu oceny efektów leczenia prowadzonego w idealnych okolicznościach.

Synonimy:

badanie skuteczności

Pełne objaśnienie:

Badania mające ocenić efekty leczenia mogą być zaprojektowane, tak aby odpowiedzieć na jedno z dwóch ogólnych pytań:

“Czy to leczenie może zadziałać, jeśli okoliczności są idealne?” lub „Czy to leczenie działa w skomplikowanych okolicznościach realnego świata?”

Te badania, które odpowiadają na pierwsze z dwóch pytań określa się badaniami “wyjaśniającymi” lub badaniami “skuteczności”; badania, które odpowiadają na drugie pytanie określa się mianem „pragmatycznych” badań klinicznych lub klinicznych badań „efektywności”.

Udostępnij:
social social