Słowniczek / Glosariusz

evidence profile – profil dowodowy

Tabela podsumowująca kluczowe informacje na temat wszystkich istotnych rezultatów leczenia, łącznie z podsumowaniem wyników i opinii na temat pewności dowodów.

Pełne objaśnienie:

Profile dowodowe przedstawiają kluczowe informacje na temat wszystkich istotnych rezultatów leczenia, łącznie z oszacowaniem efektu, pewnością dowodów oraz opiniami na temat każdego kryterium stosowanego do oceny pewności dowodów dla każdego rezultatu.

Zobacz również:

GRADE, streszczenie wniosków

Udostępnij:
social social