Słowniczek / Glosariusz

estimate – oszacowanie

Najbardziej prawdopodobna wielkość czegoś.

Pełne objaśnienie:

W badaniach nad efektami leczenia oszacowania efektu są obliczane, aby wskazać najbardziej prawdopodobną wielkość efektów leczenia. Do innych rodzajów oszacowań zaliczamy miary częstości występowania lub powszechności rezultatu, ryzyko wyjściowe, dokładność testu diagnostycznego oraz rokowanie. Wiadomo jest lub uważa się, że oszacowania są do pewnego stopnia błędne.

Zobacz również:

oszacowanie efektu

Udostępnij:
social social