Słowniczek / Glosariusz

enrolment (inclusion) – rekrutacja (włączanie)

Proces włączania uczestników do badania, jeśli spełniają jasno sprecyzowane kryteria dopuszczenia.

Synonimy:

włączanie

Pełne objaśnienie:

Rekrutacja jest procesem włączania uczestnika do badania. Uczestnicy powinni być włączeni dopiero po tym, jak potwierdzi się, że spełniają wszystkie kryteria dopuszczenia. Oficjalna rekrutacja powinna mieć miejsce przed przydziałem do kuracji (zob. utajnienie harmonogramu alokacji).

Zobacz również:

kryteria dopuszczenia

Udostępnij:
social social