Słowniczek / Glosariusz

eligibility criteria (inclusion criteria, participation criteria, qualification criteria, selection criteria) – kryteria dopuszczenia (kryteria włączenia, kryteria uczestnictwa, kryteria kwalifikacji, kryteria selekcji)

Cechy wykorzystywane, aby zdecydować, czy dane osoby spełniają warunki umożliwiające uczestnictwo w badaniu i czy powinny być zaproszone do udziału w badaniu.

Synonimy:

kryteria włączenia, kryteria uczestnictwa, kryteria kwalifikacji, kryteria selekcji

Pełne objaśnienie:

Kryteria dopuszczenia do uczestnictwa w badaniu mogą mieć charakter medyczny, demograficzny lub opierać się na innych cechach określających, którzy potencjalni uczestnicy spełniają niezbędne warunki do zapisania się do udziału w badaniu.

Przykład:

Na przykład mogą być to wymagania stwierdzające, że uczestnik musi chorować na konkretną chorobę lub schorzenie, być w konkretnym przedziale wiekowym, nie zażywać pewnych leków itp.

Zobacz również:

rekrutacja, kryteria selekcji

Udostępnij:
social social