Słowniczek / Glosariusz

dramatic treatment effect – dramatyczny efekt leczenia

Efekt leczenia, który jest tak duży, że nieprawdopodobne jest, aby jego wyjaśnieniem mógł być błąd systematyczny, nawet jeśli efekt ten nie był testowany w badaniu zaprojektowanym w sposób mający minimalizować zafałszowanie.

Pełne objaśnienie:

Dramatyczne efekty leczenia są tak oczywiste, że dokładnie kontrolowane badanie nie jest konieczne i zazwyczaj byłoby uważane za nieetyczne. Ludzie mogą mieć różne definicje “dramatycznych” efektów.

Przykład:

Do przykładów dramatycznych efektów zaliczamy podawanie insuliny w przypadku cukrzycy, defibrylację w przypadku zawałów serca oraz sączkowanie w przypadku ropnia.

Udostępnij:
social social