Słowniczek / Glosariusz

disease stage – stadium choroby

Etap lub stopień zaawansowania choroby lub innego problemu zdrowotnego. 

Pełne objaśnienie:

Etap lub stopień zaawansowania choroby. Kryteria określające stadia choroby są często ściśle określone dla danego schorzenia.

Przykład:

Na przykład końcowe stadium niewydolności nerek, znane również jako przewlekła choroba nerek w stadium 6, jest stanem, w którym potrzebna jest terapia nerkozastępcza – dializa lub przeszczep nerki.

Udostępnij:
social social