Słowniczek / Glosariusz

direct comparison (head-to-head comparison, within study comparison) – porównanie bezpośrednie (porównanie typu “head-to-head”, porównanie w ramach badania)

Badanie, w którym interesujące nas kuracje lub testy diagnostyczne są oceniane w tym samym badaniu.

Synonimy:

porównanie typu “head-to-head”, porównanie w ramach badania

Pełne objaśnienie:

Porównania kuracji w obrębie danego badania są porównaniami bezpośrednimi, podczas gdy porównania kuracji pomiędzy różnymi badaniami są porównaniami pośrednimi.

Na przykład, jeśli każdy z dwóch leków jest porównywany do placebo w różnych badaniach, ale leki te nie są porównywane ze sobą w żadnym badaniu, istnieją bezpośrednie porównania każdego leku z placebo i jest możliwe pośrednie porównanie obydwu leków, chociaż nie istnieje bezpośrednie ich porównanie.

W porównaniu bezpośrednim testów diagnostycznych z wykorzystaniem projektu sparowanego, zarówno test indeksowy, jak i test porównawczy są oceniane w tym samym badaniu w stosunku do wzorca odniesienia. W porównaniu pośrednim zarówno test indeksowy, jak i test porównawczy byłyby porównywane do wzorca odniesienia w osobnych badaniach.

Zobacz również:

porównanie pośrednie, projekt sparowany

Udostępnij:
social social